Tags: Mikrotik RouterOS

MONITORAMENTO MIKROTIK        Temperatura da CPU Temperatura do equipamento Tempo de Atividade Monitirando Comsumo Clientes PPoE Monitirando Quantidade de  Clientes PPoE Monitora todos os comnumo das portas Monitirando CPUs  Monitora Ping     ...

Type
Min Zabbix version4.4.x