Template para o equipamento SE-10 para consultas através de SNMP. Monitor de temperatura, umidade e entradas digitais. Alertas de temperatura para 30°C e 40°C. Gráficos para temperatura do local, da sonda e de umidade. Dúvidas: [email protected] S ...

Type
Min Zabbix version4.2.x

Template para o equipamento SE-10 para consultas através de HTTP GET. Monitor de temperatura, umidade e entradas digitais. Alertas de temperatura para 30°C e 40°C. Gráficos para temperatura do local, da sonda e de umidade. Dúvidas: [email protected] ...

Type
Min Zabbix version4.2.x

Monitor Daikin airconditioners using the BRP072A42 WiFi module. More information about the Daikin API here https://github.com/ael-code/daikin-control This template allows you to monitor the following Inside Temperature Outside Temperature Set Tempe ...

Type
Min Zabbix version2.2.x