Recommend this Listing to your friend - zabbix-dump - Backup Zabbix config data (MySQL/PostgreSQL)